Alcohol

Bewustwording over alcoholgebruik en de effecten ervan op je gezondheid: dat is wat we vanuit ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ stimuleren. Onze ambitie is om van de keuze voor alcohol een bewuste(re) keuze te maken door mensen inzicht te geven in de risico’s. Met als doel een vermindering van het alcoholgebruik in alle leeftijdsgroepen. Extra aandacht hebben we voor jongeren en studenten, en voor het alcoholbeleid binnen organisaties.

Battle met andere (studenten)stad
Samen met onze partners willen we een grootse ‘Ik Pas-battle’ organiseren, liefst met vergelijkbare organisaties in een andere (studenten)stad. Zo dagen we elkaar én elkaars inwoners, studenten en medewerkers uit om dertig dagen geen alcohol te drinken. De inzet? We willen deelnemers helpen bij het doorbreken van gewoontegedrag, zodat ze ook ná de battle bewuster met alcohol omgaan.

Voortgang 2020
In verband met de maatregelen rond en impact van het coronavirus, bekijken we met onze partners hoe en in welk tempo we de komende tijd verder werken aan dit thema. 

Contactpersoon
Heb je vragen, wil je bijdragen aan dit thema of meedoen aan het lokaal preventieakkoord? Neem dan contact op met themacoördinator Marije Klomp: Marije.Klomp@ru.nl.

Meedoen?

Wil je meedoen? Dat kan! Al 37 Nijmeegse organisaties gingen je voor en ondertekenden het lokaal preventieakkoord. Daarmee maken zij werk van gezonde inwoners in een gezonde stad. Wil je ook aansluiten met jouw organisatie? Of heb je een idee of initiatief dat je met ons wil delen? Neem contact met ons op via de mail. We horen graag van je!