Mentale fitheid

‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ wil de mentale fitheid (veerkracht en weerbaarheid) onder de inwoners, van jeugd tot ouderen, stimuleren. Concreet houdt dat in dat inwoners hun leven als zinvol ervaren, meer eigen regie hebben over hun leven, tevreden zijn over hun sociale contacten, minder eenzaamheid ervaren, minder gepest worden en minder risico op een depressie lopen. We zetten in op bewustwording en het bespreekbaar maken van zaken die mentale fitheid in de weg staan. Er is aandacht voor vitaliteit, groen, ontspanning en elkaar ontmoeten.

Samen met onze partners werken we aan de volgende speerpunten:

  • Preventie in het onderwijs
  • Een gezamenlijke aanpak voor mentale veerkracht in Nijmegen-Noord
  • Verminderen van stress bij mensen met geldzorgen
  • Ontwikkelen van een campagne, bijvoorbeeld voor Happy Monday (als tegenhanger van Blue Monday)
  • Aanbieden van cursussen voor ‘mentale eerste hulp’
  • Verder vormgeven aan bewegen op het werk om mentaal fit te blijven
  • Buddysysteem voor studenten ter vermindering van psychische klachten

Voortgang 2020
In verband met de maatregelen rond en impact van het coronavirus, bekijken we samen met onze partners hoe en in welk tempo we de komende tijd verder werken aan dit thema. 

Contactpersoon
Heb je vragen, wil je bijdragen aan dit thema of meedoen aan het lokaal preventieakkoord? Neem dan contact op met themacoördinator Joep Goessens: jgoessens@ggdgelderlanderzuid.nl

Meedoen?

Wil je meedoen? Dat kan! Al 37 Nijmeegse organisaties gingen je voor en ondertekenden het lokaal preventieakkoord. Daarmee maken zij werk van gezonde inwoners in een gezonde stad. Wil je ook aansluiten met jouw organisatie? Of heb je een idee of initiatief dat je met ons wil delen? Neem contact met ons op via de mail. We horen graag van je!