Gezonde leefomgeving

De omgeving waarin wij wonen, werken en onze vrije tijd besteden heeft veel invloed op onze gezondheid. ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ werkt daarom toe naar een gezonde inrichting van onze leefomgeving. Hierdoor is het makkelijker voor iedereen om, zonder erbij na te denken, gezonder te leven én gezondere keuzes te maken.

Samen werken aan een gezonde leefomgeving
Verschillende partijen zijn betrokken bij de fysieke inrichting van de omgeving, zoals het rijk, de provincie, gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en milieudiensten. De gemeenten hebben een belangrijke rol, omdat zij verantwoordelijk zijn voor onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen, inrichting van de openbare ruimte en woningbouw. En via de inrichting van de leefomgeving is het mogelijk om gezondheidsbescherming en -bevordering te realiseren. Dit kan op veel manieren. Een bekend en al heel oud voorbeeld is de aanleg van riolering, die bewoners beschermd tegen infectieziekten. Maar denk ook aan:

Waarom is het belangrijk?
Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Met deze wet wil het rijk dat verschillende plannen voor ruimtelijke ontwikkeling beter op elkaar worden afgestemd, zodat er een veilige en gezonde fysieke leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit ontstaat. De wet maakt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger, waardoor er ook sneller en beter kan worden gewerkt. De Omgevingswet biedt kansen om gezondheid (bescherming en bevordering) een belangrijke plek te geven in de inrichting van de stad. De inrichting draagt bij aan meer beweging, beter slapen en een hoger geluksgevoel en een vermindering van (hitte)stress, angsten en gevoelens van onveiligheid. We worden meer ontspannen en trekken naar plekken toe waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Doe je mee?
Wil je als organisatie, bedrijf, vereniging of school ook meedenken over jouw omgeving of de omgeving van de stad? Of heb je goed ideeën hierover? Maak dan een plan en/of promotie voor jouw initiatief en deel dit met ons: info@wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl.

Op deze website vind je meer informatie over de Omgevingswet en hoe je hiermee aan de slag kunt.

Meedoen?

Wil je meedoen? Dat kan! De beweging is van ons allemaal. Laat daarmee zien dat je verantwoordelijkheid neemt en dat je aandacht hebt voor maatschappelijk ondernemen! Ken je een bestaand project dat binnen de beweging past? Of heb je een idee met een eigenaar? Meld het aan en doe mee!