Gezonde leefomgeving

De omgeving waarin wij wonen, werken en onze vrije tijd besteden heeft veel invloed op onze gezondheid. ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ werkt daarom toe naar een gezonde inrichting van onze leefomgeving. Hierdoor is het makkelijker voor iedereen om, zonder erbij na te denken, gezonder te leven én gezondere keuzes te maken.

Samen werken aan een gezonde leefomgeving
Verschillende partijen zijn betrokken bij de fysieke inrichting van de omgeving, zoals het rijk, de provincie, gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en milieudiensten. De gemeenten hebben een belangrijke rol, omdat zij verantwoordelijk zijn voor onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen, inrichting van de openbare ruimte en woningbouw. En via de inrichting van de leefomgeving is het mogelijk om gezondheidsbescherming en -bevordering te realiseren. Dit kan op veel manieren. Een bekend en al heel oud voorbeeld is de aanleg van riolering, die bewoners beschermd tegen infectieziekten. Maar denk ook aan:

Waarom is het belangrijk?
Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Met deze wet wil het rijk dat verschillende plannen voor ruimtelijke ontwikkeling beter op elkaar worden afgestemd, zodat er een veilige en gezonde fysieke leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit ontstaat. De wet maakt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger, waardoor er ook sneller en beter kan worden gewerkt. De Omgevingswet biedt kansen om gezondheid (bescherming en bevordering) een belangrijke plek te geven in de inrichting van de stad. De inrichting draagt bij aan meer beweging, beter slapen en een hoger geluksgevoel en een vermindering van (hitte)stress, angsten en gevoelens van onveiligheid. We worden meer ontspannen en trekken naar plekken toe waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Voortgang 2020
In verband met de maatregelen rond en impact van het coronavirus, bekijken we samen met onze partners hoe en in welk tempo we de komende tijd verder werken.

Contact
Heb je vragen, wil je bijdragen aan dit thema of meedoen aan het lokaal preventieakkoord? Neem dan contact op met themacoördinator Kristine Mourits: k.mourits@nijmegen.nl.

Bij onderzoek lees je meer over dit thema: hoe staat Nijmegen er in cijfers voor?

Meedoen?

Wil je meedoen? Dat kan! Al 37 Nijmeegse organisaties gingen je voor en ondertekenden het lokaal preventieakkoord. Daarmee maken zij werk van gezonde inwoners in een gezonde stad. Wil je ook aansluiten met jouw organisatie? Of heb je een idee of initiatief dat je met ons wil delen? Neem contact met ons op via de mail. We horen graag van je!