Samenvatting bloeisessies en excursies

19 april 2018

Bloeisessies

Irene Halsema van Tandem Welzijn maakt deel uit van de werkgroep die zich inzet voor een beweegvriendelijk Willemskwartier. Samen met twee andere werkgroepleden verzorgde zij tijdens de conferentie twee bloeisessies. Uitgangspunt vormde de vraag: ‘hoe krijgen we kinderen in de wijk meer aan het bewegen?’ Aan beide sessies deden ongeveer tien deelnemers mee, zowel professionals als wijkbewoners. ‘Er kwamen veel ideeën los’, vertelde Irene na de bloeisessies. ‘We zijn aangenaam verrast door de concrete aanknopingspunten die we hebben opgehaald.’

Pareltjes
Een van die ideeën is het inventariseren van de ‘pareltjes’ in de wijk samen met bewoners. ‘Als blijkt dat er te weinig van die pareltjes zijn, zoals speeltuinen, moet je ze creëren’, aldus Irene. Ook voorbeelden uit andere wijken werden genoemd. De beweegroute in Lindenholt en de groene strook in het Waterkwartier waar jong en oud van beweegmoment naar beweegmoment kan gaan, vormden een bron van inspiratie. Irene: ‘Deze bloeisessies hebben ons als werkgroep echt een boost gegeven. Hiermee kunnen we verder!’

Tijdens de bloeisessie ‘Zorg en welzijn verbinden: gebruik de mogelijkheden van de wijk’ lichtten huisarts John Stevens en projectleider Odilia Kortsmit van ONS Gezondheidserf in Oosterhout toe hoe zij zorg en welzijn in Nijmegen-Noord met elkaar hebben verbonden. Met als doel het creëren van bewustwording over stress en burn-out bij bewoners.

Rugzakwandeling
John en Odilia vertelden dat een werkgroep met daarin professionals en bewoners diverse activiteiten heeft georganiseerd in en voor de wijk. Van theatervoorstellingen tot een vuuravond voor mannen, een rugzakwandeling, mindfullnessworkshops en zelfs schapen hoeden. ‘Aanleiding voor het opzetten van de werkgroep waren de signalen van stress en burn-out die zorgverleners tegenkwamen in de praktijk’, aldus Odilia. Zorgverleners van ONS Gezondheidserf vroegen Odilia om hiermee aan de slag te gaan.

Commitment
Huisarts John vertelde dat de trekkersrol én het enthousiasme van projectleider Odilia belangrijke factoren waren in het ‘aanzwengelen van het vliegwiel’. Ook commitment en interne motivatie van zorgverleners waren een must voor een succesvol project. Beide waren bij ONS Gezondheidserf zo sterk aanwezig dat ervoor gekozen is om Odilia als betaald projectleider in te huren. Zij heeft vervolgens subsidie aangevraagd. ‘Soms moet je ook gewoon beginnen’, aldus Odilia, ‘en naarmate er meer bekendheid was in de wijk, meldden zich meer deelnemers voor de activiteiten.’

Bekendheid
Een lastig punt is het meetbaar maken van de resultaten voor de verantwoording aan gemeente of zorgverzekeraar. Naast cijfers is het volgens huisarts John óók een gevoelsmatige kwestie. Dat gaat meer over bekendheid in de wijk en positieve geluiden in de spreekkamer: dat is zeker merkbaar. Om de activiteiten te borgen is ervoor gekozen om ze op een website te plaatsen.

Dominique Ebbeng is psycholoog en preventiefunctionaris bij Indigo. Samen met collega Dieke Koning verzorgde zij in de ‘kleine gymzaal’ in ’t Hert een interactieve kwis over GGZ-thema’s binnen de wijk. ‘De meeste deelnemers kenden Indigo al wel, maar bleken toch verrast door de diversiteit van de dingen die wij doen’, vertelde Dominique naderhand. Van jeugd tot ouderen en van depressie, mantelzorg of het omgaan met een suïcide in je omgeving: Indigo is altijd te benaderen voor deskundigheidsbevordering en vaardigheden op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. ‘Wij halen signalen op in de wijken en verzorgen op basis daarvan een collectieve aanpak’, aldus Dominique.

Excursies

De deelnemers aan de excursie ‘Op zoek naar eetbaar groen’ brachten eerst een bezoek aan de moestuin van Van Tuin tot Bord. Daarin worden allerlei groenten, fruit en kruiden verbouwd. Het is een verrassend stukje groen in het relatief ‘versteende’ Willemskwartier. Op dinsdag en donderdag kookt Van Tuin tot Bord met de oogst van de moestuin in Voorzieningenhart ’t Hert. Voor zes euro krijgen bezoekers een driegangenmaaltijd. Ook ontmoeten ze elkaar en maken ze kennis met gezonde en verse voeding.

Tuinplan
Hierna ging de excursie verder naar de tuin van mevrouw Annie: een relatief grote tuin tegenover ’t Hert die mevrouw Annie zelf niet meer kan onderhouden. . Eetbaar Nijmegen zou graag een tuinplan maken, waarna zo’n twintig vrijwilligers in één dag de tuin inrichten. Tot slot kregen de deelnemers de vraag: ‘wat kun je zelf doen om met eetbaar groen aan de slag te gaan, privé of in je werk?’

Een groep van vijftien deelnemers ging op excursie door het Willemskwartier met Ton Verhoeven, ambtenaar van de gemeente Nijmegen, en Dirk-Jan Burgersdijk van de Wijkraad. Het vergroenen van de stad is één van de dingen waarmee Ton zich bezighoudt. Dit is onder meer nodig om de klimaatverandering het hoofd te bieden. ‘In Nijmegen willen we dat alle inwoners binnen 300 meter bij tenminste een halve hectare groen kunnen komen om te spelen of te verblijven’, vertelde Ton. Juist in het Willemskwartier lukt dat nog niet overal, ook al is er in samenspraak met de bewoners op verschillende plekken groen bijgekomen.

Boomspiegels
Bewoners kunnen ook een klein stukje groen adopteren, bijvoorbeeld de boomspiegels (de grond om een straatboom) in hun buurt. Dit kun je zien door een gele bloem op een stoeptegel voor de boom. Bewoners kunnen nu nog makkelijker zelf in actie komen om samen te werken aan een verbetering van de openbare ruimte in hun buurt via Mijn Wijkplan. Dirk-Jan Burgersdijk is zo bezig met het idee voor meer groen aan de westzijde van het Willemskwartier.

Potgietersplein
Op het volledig versteende Potgieterplein vond de laatste discussie met de deelnemers plaats. Een plein met weinig groen, maar waar veel kinderen spelen en ook veel overlast is van hondenpoep. Dirk-Jan vertelde dat er regelmatig gesproken wordt met bewoners over optimaal gebruik en inrichting van het plein. De meningen van de bewoners zijn sterk verdeeld over meer groen en het is een langzaam en moeilijk traject. Wellicht kan een schoolproject met de kinderen hierbij helpen.

Steenbreek
Tijdens de excursie was er ook aandacht voor Operatie Steenbreek: de gemeente is hiermee gestart om te zorgen voor meer vergroening. Onder het motto ‘Stenen eruit, groen erin’ wordt in de hele stad meer groen aangelegd. Zowel in de openbare ruimte als in de tuinen van de bewoners

Meedoen?

Wil je meedoen? Dat kan! Al 37 Nijmeegse organisaties gingen je voor en ondertekenden het lokaal preventieakkoord. Daarmee maken zij werk van gezonde inwoners in een gezonde stad. Wil je ook aansluiten met jouw organisatie? Of heb je een idee of initiatief dat je met ons wil delen? Neem contact met ons op via de mail. We horen graag van je!