Profiel ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een mbo-school met de sectoren Economie, Techniek en Zorg Welzijn & Sport. Opleidingen worden op zowel deel- als voltijd aangeboden vanaf niveau 1 (entree) tot en met niveau 4. Het ROC Nijmegen streeft ernaar om een gezonde school te zijn, waar studenten en medewerkers graag naar toekomen, omdat er een prettig studeer- en werkklimaat heerst. Belangrijk daarbij is dat de locatie uitnodigend is en men er zich gezien en veilig voelt.

Themavignetten Gezonde School
Zo heeft ROC Nijmegen de themavignetten Sport en Bewegen en Psychosociaal Welbevinden van Gezonde School behaald. Het beweegvignet is voor de tweede keer behaald, nadat de eerste – die ROC Nijmegen als eerste in Nederland kreeg – was verlopen. Het sport- en beweegaanbod is niet vanzelfsprekend op een mbo, omdat dat vanuit het Ministerie van Onderwijs niet verplicht is. ROC Nijmegen heeft daar echter wel voor gekozen, wat inhoudt dat een andere les en/of vak niet gegeven kan worden.

Bewegen voor studenten
Het sport- en beweegprogramma is verplicht, maar binnen dit kader hebben de studenten een grote keuzevrijheid. Zij kunnen kiezen uit maar liefst 50 verschillende vormen van bewegen! Veel van dit aanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met sportaccommodatieverhuurders, verenigingen en gastdocenten of gasttrainers en -instructeurs. De jaarlijkse enquête onder studenten geeft aan dat het beweegaanbod zeer wordt gewaardeerd, met een gemiddelde score van 7,5.

Bewegen voor medewerkers (en buurtbewoners)
Voor medewerkers biedt ROC Nijmegen dagelijks beweegactiviteiten. Momenteel zijn dat yoga, lunchwandelen, spinnen, conditietraining, tai chi en looptraining. Daarnaast is er Het Fitcentrum, een leerbedrijf, dat van half acht ’s ochtends tot half tien ’s avonds open is voor medewerkers, studenten, de Fysioo, relaties en buurtbewoners.

Rookvrij en gezonde voeding
Er is een rookbeleid, maar met de handhaving verloopt het nog niet naar wens. ROC Nijmegen hoopt dit volgend studiejaar beter georganiseerd is, want in 2020 moet ieder schoolterrein rookvrij te zijn in het kader van de Rookvrije Generatie. Op het gebied van voeding is er het beleidsstuk ‘Gezonde Voeding’, dat kaders geeft voor alle uitgiftepunten voeding. Dit kader sluit aan op wat het Voedingscentrum voorstaat. Inmiddels hebben de kantines op alle vijf locaties de gouden kantineschaal ontvangen! De leerbedrijven De Eethoek, Het Restaurant en Het Café hebben zilveren schalen ontvangen. De commerciële winkel verlaat het ROC per 1 augustus 2019 en wordt vervangen door het leerbedrijf ‘De Winkel’, dat ook zal voldoen aan het beleidsstuk ‘Gezonde Voeding’.

Meedoen?

Wil je meedoen? Dat kan! De beweging is van ons allemaal. Laat daarmee zien dat je verantwoordelijkheid neemt en dat je aandacht hebt voor maatschappelijk ondernemen! Ken je een bestaand project dat binnen de beweging past? Of heb je een idee met een eigenaar? Meld het aan en doe mee!