Samenwerken aan gezondere Nijmegenaren

Nijmegen, 14 maart 2017

De gemeente Nijmegen, Radboudumc en de GGD Gelderland-Zuid nemen, onder het motto “Nijmegen: groen, gezond en in beweging” het initiatief om de komende 10 jaar een beweging van mensen en organisaties op gang te brengen die met elkaar werken aan een gezond Nijmegen. Dit gebeurt vanuit het brede begrip positieve gezondheid. Het doel is om een leefomgeving te maken die een gezonde leefstijl stimuleert en waarin een gezonde keuze een makkelijke keuze is.

Eigen rol en verantwoordelijkheid

We creëren een beweging en nodigen anderen uit om mee te doen. Iedereen kan vanuit eigen werkveld en expertise een eigen rol en verantwoordelijkheid nemen. Door interactie, samenspel, verbinding en afstemming komen we samen tot een bredere en betere integrale aanpak. Hierbij beginnen we bij onze eigen activiteiten. Een gezamenlijke projectorganisatie is opgezet en Radboudumc, de gemeente Nijmegen en GGD Gelderland-Zuid dragen ieder in natura bij. Door middel van halfjaarlijkse werkconferenties werken wij samen met andere deelnemers aan concreet resultaat, delen en verspreiden wij kennis en kunde zodat gezondheid echt iets van ons allen wordt.

Thema’s en onderzoek

Op belangrijkste gezondheidsaspecten willen we vooruitgang boeken: gewicht, bewegen, voeding, mentale fitheid, roken, alcoholconsumptie en de beleving van gezondheid en geluk. We focussen ons eerst op gezond gewicht in 2017-2018. Daarna volgen andere thema’s. Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid volgen de vooruitgang in gezondheid door onderzoek.

“Gezond zijn, je gezond voelen en gezond blijven is voor iedereen belangrijk”, aldus Cathy van Beek, lid Raad van Bestuur Radboudumc. “Als werkgever van ongeveer 10.000 mensen en zorgverlener van ruim 100.000 patiënten per jaar voelen en nemen we onze verantwoordelijkheid door een gezonde leefstijl bij medewerkers, patiënten en hun naasten te bevorderen. Wij lopen als umc voorop in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Dat begint wat ons betreft bij het gezond blijven en, waar mogelijk, helpen voorkomen dat mensen ziek worden. Bewegen in de buitenlucht en in een groene omgeving dragen daar substantieel aan bij. We willen dat veel andere bedrijven, instellingen of verenigingen in Nijmegen onze ambitie delen, zich aansluiten en op hun eigen manier verantwoordelijkheid nemen”.

Bert Frings, wethouder Zorg en Welzijn; “De omgeving waarin iemand woont, leert, werkt en speelt is bepalend voor de gezondheid. De beweging vraagt daarom inzet en een bijdrage van iedereen; inwoner, gemeente, scholen, welzijns-, gezondheidszorginstellingen, sportverenigingen, organisaties en bedrijven. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk gezondheidswinst behalen. Want alleen bereiken we niet hetzelfde resultaat als wanneer we het samen doen. Natuurlijk leggen wij ook de verbinding met het nieuwe Sportbeleid, Onderwijsbeleid, Velo City, Green Capital, City Deal “Energy, Food and Health” en het nieuwe groenbeleid van onze stad“.

Moniek Pieters, Directeur Publieke Gezondheid van GGD Gelderland-Zuid; “We slaan de handen ineen om maatschappelijke ‘epidemieën’ te bestrijden. Neem overgewicht; 1 miljoen mensen in Nederland heeft diabetes type II. Het is een ziektebeeld dat vermijdbaar is. Om echt in te zetten op een gezonde leefstijl (goede voeding en bewegen) is het nodig om onze leefomgeving te veranderen. Hier is samenwerking met veel partners voor nodig. Je gedrag veranderen kun je namelijk moeilijk alleen. Daarom hopen we dat inwoners, organisaties en bedrijven zich uitgenodigd voelen. Dat ze meedoen en een bijdrage leveren aan een stad met gezonde inwoners. Met als resultaat dat Nijmegenaren over 10 jaar fitter en gezonder zijn.”

Bijlagen:  Verklaring

Meedoen?

Wil je meedoen? Dat kan! Al 37 Nijmeegse organisaties gingen je voor en ondertekenden het lokaal preventieakkoord. Daarmee maken zij werk van gezonde inwoners in een gezonde stad. Wil je ook aansluiten met jouw organisatie? Of heb je een idee of initiatief dat je met ons wil delen? Neem contact met ons op via de mail. We horen graag van je!