Geen woorden, maar daden

Nijmegen, 2 juni 2017

Op 31 mei brachten 130 deelnemers uit verschillende onderdelen van de Nijmeegse samenleving de beweging ‘Nijmegen: groen, gezond en in beweging’ op gang. Tijdens een afwisselend programma kwamen de noodzaak en de ambitie van deze beweging naar voren en werden de aanwezigen geïnspireerd om met verschillende onderwerpen zelf, of samen met anderen, tot actie over te gaan.

Vertegenwoordigers van de initiatiefnemers, de gemeente Nijmegen, Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid, trapten de beweging letterlijk op de fiets af. Zij spraken de ambitie uit die zij hebben met het eerste thema gezond gewicht zowel op persoonlijk vlak als voor heel Nijmegen. Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU Amsterdam, liet zien waarom een gezamenlijke aanpak zo noodzakelijk is. De deelnemers (scholen, sportclubs, overheden, bedrijven, zorg- en welzijnsorganisaties) lieten zich vervolgens inspireren en aanzetten tot actie op het gebied van: zitgedrag, voeding en het brein, jong leren eten, bewegen in het groen, onderzoek en monitoring, herstelcirkel in de wijk. Maar ook wat zij kunnen leren van de NEC-organisatie en Radboudumc als het gaat om de gezonde leefstijl en vitaliteit van medewerkers. Nieuwe inzichten ontstonden, ideeën werden volop uitgewisseld en de eerste afspraken voor de volgende stap zijn gemaakt.

Enkele citaten van de dag:

‘We moeten de wijken in. Als we nu niet preventief te werk gaan, dan blijven mensen aankloppen als het eigenlijk al te laat is’.

‘Het moet ergens schuren, anders gebeurt er niks. Dan heeft het geen zin’.

‘Mag de maatschappij zich wel met mijn leven bemoeien? Dat zijn discussies die we hebben. Bovendien hebben we nog wel wat te doen met tegenstrijdige belangen van organisaties en instellingen, we werken elkaar nu vaak tegen’.

‘We roepen alle kunstenaars op met hun creatieve denkkracht een alternatief op roken en drinken te bedenken zodat het fun wordt om gezond te leven. De funfactor die is belangrijk!’

‘Bijna alle ziekten beginnen bij een ongezonde leefstijl. En dat komt door de omgeving: opleidingsniveau, ouders, sociale en fysieke omgeving.’

‘1 op de 10 mensen in Nijmegen heeft obesitas. En bij baby’s van 5 maanden zien we al een verschil in tussen sociale klassen. Het is dus een kwestie van vroeg beginnen, al tijdens de zwangerschap, en een lange adem om dit probleem op te lossen.‘

‘In de kantine van het Radboudumc gaat 10% minder zout, 10% minder vet en 10% minder suiker verwerkt in de artikelen die verkocht worden.’

‘En laten we slaapgebrek niet vergeten als onderdeel van een gezond leven. Zowel kinderen als volwassenen slapen veel te weinig.’

Op 22 november is de volgende werkconferentie.

Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen

De komende tien jaar gaan Nijmeegse instellingen, inwoners en bedrijven samen aan het werk om de stad groen, gezond en in beweging te krijgen. Ieder draagt zijn steentje bij vanuit eigen ervaring op de gebieden: gezond gewicht, voldoende beweging, gezonde voeding, afname van roken en bewuster alcoholgebruik, mentale fitheid, een schone, rustige en groene leefomgeving. Het doel van deze beweging is om een leefomgeving te maken die een gezonde leefstijl stimuleert en waarin een gezonde keuze een makkelijke keuze is.

Meedoen?

Wil je meedoen? Dat kan! De beweging is van ons allemaal. Laat daarmee zien dat je verantwoordelijkheid neemt en dat je aandacht hebt voor maatschappelijk ondernemen! Ken je een bestaand project dat binnen de beweging past? Of heb je een idee met een eigenaar? Meld het aan en doe mee!